ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

خدمات لیزر برای ساخت مارک و لوگو

ساخت مارک و برند تولیدی های ایرانی و نمایندگی های خارجی با استفاده از چرم، فلز، چوب و ....
-    برش و حکاکی چرم و ایجاد مارک روی آن
-    برش و حکاکی فلز و ایجاد مارک روی آن
-    برش و حکاکی دکمه های خاص لباس از پلکسی و چوب