ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

حکاکی لیزری بر روی تجهیزات پزشکی

حکاکی شماره سریال، لوگو، نام، نشان روی قطعات فلزی و پلاستیکی تجهیزات پزشکی (مخصوص شرکت های تولیدکننده)