ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

کاربرد لیزر در تولید پوشاک

-    طراحی، برش لیزری انواع البسه
-    برش و ساخت قطعات
-    ساخت دکمه چوبی و پلکسی
-    ساخت انواع برند با چرم، چوب و ...