ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

Instagram

Telegram

کاربرد لیزر در شرکت ها

از خدمات برش و حکاکی لیزر میتوان به کاربرد لیزر در شرکت ها اشاره کرد.

در شرکت ها می توان برای کاربردها و اهداف مختلف از خدمات حک و برش لیزری استفاده کرد. برخی از این کاربردها عبارتند از:

  • ساخت انواع تابلو راهنما
  • ساخت تابلو معرفی شرکت
  • هدایای تبلیغاتی ( خودکار، جاسوئیچی، زیرلیوانی، پد موس، نگهدارنده کتاب در قفسه، جای کاغذ کوچک رومیزی، جای کاغذ رومیزی (A4)، جای خودکاری)
  • ساخت تابلو نوری
  • ساخت تابلو مدیریت