ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

کاربرد لیزر در کارهای مذهبی و قرآنی

ساخت انواع تابلو های قرآنی، احادیث و ...
ساخت انواع جاسوئیچی ها با مضمون ها دینی
ساخت نماز غفیله و ... جهت مساجد
چوبکاری مساجد با آیه های قرآنی
حکاکی صفحات قرآن روی چوب و پلکسی
ساخت سوره های قرآنی با چوب
ساخت آیت الکرسی
ساخت وان یکاد
ساخت بسم الله الرحمن الرحیم