ارائه دهنده خدمات برش لیزر و حکاکی لیزری 

خدمات برش لیزر برای ساخت کارت دعوت

با استفاده از چوب ، MDF ، پلکسی و مقوا انواع کارت عروسی، کارت مجالس و کارت تبریک، کارت دعوت پارتی قابل اجرا می باشد.